Volwassenonderwijs

Land- en tuinbouwcentrum Waasland vzw biedt een waaier van vormingsactiviteiten aan. De vorming omvat zowel theoretische als praktische cursussen met daarnaast een waaier aan voordrachten waarbij de actualiteit centraal staat.
Voor de lessen doen we beroep op gespecialiseerde lesgevers van zowel binnen als buiten onze school.

Wie komt in aanmerking:

  • De cursussen worden ingericht voor bedrijfshoofden, meewerkende gezinsleden of ingeschreven in land- en tuinbouwsector.
  • De kandidaten moeten over een BTW nummer beschikken.
  • Een cursus gaat pas door indien er minimum 6 deelnemers zijn voor een praktijkcursus en 10 voor een theoriecursus.
  • Men moet minimum 18 jaar zijn bij de aanvang van de cursus.
  • Tevens moet met 75% van de lessen gevolgd hebben én geslaagd zijn wil men in aanmerking komen voor het behalen van een getuigschrift van de gevolgde cursus.

Aanbod volwassenenonderwijs

overzicht geplande cursussen: zie bijlage

Inschrijven

Ik wens me in te schrijven voor een vorming; neem contact op met contactpersoon vermeld in de brochure of met het secretariaat van de school.

Deze opleidingen worden gesteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Deze steun voor opleiding in de landbouw zet binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling in op de Europese prioriteit "bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden" en heeft als doel bij te dragen tot de verbetering van het concurrentievermogen en de rendabiliteit, de bevordering van de instap van jonge landbouwers en het herstel en de instandhouding van ecosystemen.  meer info http://ec.europa.eu/agriculture/
 

 

broederscholen logo
adres
Land- en Tuinbouwcentrum Waasland vzw
Weverstraat 23
9100 Sint-Niklaas
contact
Secretariaat
03 760 10 99
info@ltcw.be