Proefveldwerking Landbouw

Het Land- en Tuinbouwcentrum Waasland is actief lid van de landbouwcentra plantaardige productie waarbij in de diverse teelten vulgariserende praktijkproeven worden aangelegd en opgevolgd.

Deze landbouwcentra zijn:

  • LCA (Landbouwcentrum Aardappelen)
  • LCG (Landbouwcentrum Granen Vlaanderen)
  • LCV (Landbouwcentrum voor Voedergewassen)

Elk landbouwcentrum bestaat uit een raad van bestuur en een technisch comité waarbij dit laatse een overleg platform is om over gans Vlaanderen gemeenschappelijke proeven aan te leggen en op te volgen.

Deze gemeenschappelijke resultaten worden jaarlijks gebundeld in publicaties per landbouwcentrum.
 
De nieuwste resultaten in het kader van de proefveldwerking 2017 rond de voedergewassen (LCV) vind je terug door op de link te klikken.
Resultaten LCV-actueel

Doorbreken van maïsmonocultuur: effect van vruchtwisseling op de onkruidflora, ziektedruk en duurzaamheid van de bodem

De nieuwste resultaten in het kader van de proefveldwerking 2018 rond de granen (LCG) vind je terug door op de link te klikken.
 

De resultaten van de proeven in het kader van het Landbouwcentrum voor voedergewassen (LCV) kan je terug vinden in bijhorende documenten. Je kan deze raadplegen en voor meer info omtrent de resultaten kan je met de school contact opnemen.
 
Naast zijn actieve rol in de plantaardige centra is het LTCW ook actief in de proefcentra dierlijke productie. Zo organiseert de school i.s.m. PCV (Proefcentrum Varkens) en PCR (Proefcentrum Rundvee) opleidingen en cursussen met actuele thema's als onderwerpen.
 
broederscholen logo
adres
Land- en Tuinbouwcentrum Waasland vzw
Weverstraat 23
9100 Sint-Niklaas
contact
Secretariaat
03 760 10 99
info@ltcw.be