Rijbewijs G 

Sinds begin 2007 werden in samenspraak met de school en het examencentrum de eerste praktijkexamens afgelegd. Deze opleiding wordt aan onze eigen le erlin gen gegeven, maar ook andere geïnteresseerden kunnen zich aanbieden.
 
 
 
 Wie moet er GEEN rijbewijs G hebben?

De bestuurders die geboren zijn voor 1 oktober 1982 moeten geen houder zijn van een rijbewijs G om voertuigen van de categorie G te besturen.

Wie moe t er WEL een rijbewijs G behalen?

 
De bestuurders van voertuigen van de categorie G die zich van hoeve naar het veld  en omgekeerd begeven waren, t.e.m. 31 december 2008, vrijgesteld van de verplichting om houder te zijn en bij zich te hebben van een geldig rijbewijs voor de categorie G indien zij voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

- Geboren zijn tussen 1 oktober 1982 t.e.m. 31 augustus 1986

- Houder zijn van – minstens – een geldig rijbewijs B

- Houder zijn van een certificaat voor het besturen van landbouwvoertuigen =  T

- Vereiste leeftijd voor het besturen van voertuigen van de categorie G op het traject van en naar het veld:

 • Voertuigen van de categorie G tot 20 T : 16 jaar
 • Voertuigen van de categorie G meer dan 20 T : 18 jaar

Zij mogen vanaf de leeftijd van 16 jaar voertuigen van de categorie G tot 20 ton MTM (maximum toegelaten massa) besturen.
Vanaf de leeftijd van 18 jaar mogen zij alle voertuigen van de categorie G besturen ongeacht de maximum toegelaten massa.

Opleiding en examenbegeleiding rijbewijs G
Het Land- en Tuinbouwcentrum LTCW biedt je 8 uur praktijkopleiding met gloednieuw en degelijk materiaal aan. Tijdens de intensieve opleiding leer je de noodzakelijke controles van het voertuig, de manoeuvres op én een vlotte maar defensieve rijtechniek op de openbare weg.
Hieronder krijg je een overzicht van de verschillende formules en de kostprijs.

Wie mag praktijkles volgen?

Als je 16 jaar geworden bent én je bent geslaagd in het theoretisch examen (*) voor het rijbewijs G, kan je bij ons terecht voor een praktische opleiding en examenbegeleiding. Wij ontvangen dan een kopie van het attest van het theoretisch examen en wij maken dan alle afspraken voor jou.

(*) Dit theoretisch examen kan je afleggen in ieder examencentrum van Vlaanderen vanaf 15 jaar en 9 maand. De inhoud van het examen omvat het verkeersreglement en de wet op het rijbewijs. Het is zo dat het examen verschillende specifieke vragen omvat over landbouwvoertuigen in het verkeer. Kandidaten die zich degelijk wensen voor te bereiden op het theoretische examen, kunnen dan ook best het handboek rijbewijs G studeren.
Wie geslaagd is voor het theoretische examen, ontvangt een attest dat de kandidaat toelaat om deel te nemen aan het praktische examen rijbewijs G. Dit attest is drie jaar geldig.

Hoe verloopt het praktisch examen?

Manoeuvre 1 - Preventieve controles

Bij de preventieve controles bekijk je onder andere het peil van de vloeistoffen, de staat van de hydraulicaslangen en de elektriciteitskoppeling en de veiligheid van de gekoppelde aanhangwagen. Daarnaast worden ook enkele bedieningshandelingen gevraagd, om er zeker van te zijn dat je de tractor kent alvorens je start.

Manoeuvre 2 - In rechte lijn achteruitrijden

Rijd vanuit de startpositie achteruit in een rechte lijn, over een afstand van 50 meter tot aan twee geel-zwarte kegels. Opgepast, je mag de kegels noch het baken raken. Met de wielen tussen de kegels rijden wordt niet als fout beschouwd. Indien je afwijkt, mag je opnieuw vooruitrijden om de juiste richting te vinden.

Manoeuvre 3 - Draaien in achteruit in een garage

Vervolgens rijd je weer vooruit tot de startpositie, om het volgende manoeuvre aan te vangen. Nadien parkeer je achteruit in een garage. De garage bevindt zich achter het baken aan je rechterzijde. Als je helemaal binnen staat, moet je toeteren.

Manoeuvre 4 - Ontkoppelen en koppelen

Ontkoppel de aanhangwagen en rijd met de tractor vooruit en vervolgens achteruit, om je naast de aanhangwagen op te stellen.

Examen op de openbare weg

Nadat je aan de examinator bewezen hebt dat je het lesvoertuig door en door kent en kan bedienen, moet je nog 3 rijdende manoeuvres uitvoeren. Als je hierin slaagt, ga je met de examinator bij jou in de tractor de openbare weg op voor een ritje van ongeveer 40 minuten. Het exacte verloop van het examen wordt je tot in de puntjes uitgelegd en aangeleerd tijdens de opleiding. Je wordt onder meer beoordeeld op bediening van het voertuig, kruisen en inhalen, voorrang verlenen en je gedrag ten overstaan van andere directe weggebruikers.

Géén opleiding nodig?
Volgens het koninklijk besluit van september ’07 is een praktische opleiding voorafgaand aan het praktisch examen niet verplicht. Is het dan een goed idee om zonder scholing naar het examen te trekken? Absoluut niet! Het praktisch examen is zelfs voor een ervaren chauffeur niet vanzelfsprekend. Bovendien zal je zonder opleiding ook zelf voor een goedgekeurd examenvoertuig moeten zorgen.
 

Toch opleiding nodig?
Sinds 1 september 2010 is er een verplichting voor het volgen van minstens 8 uur praktijkopleiding.
Hierin voorzien wij 2 opties:

 • Optie 1 bestaat uit 8 uur individuele praktijkopleiding.
  Tijdens de volledige opleiding van 8 uur leer je hoe de manoeuvres uitgevoerd moeten worden en krijg je de kans om te oefenen tot je ze perfect kan uitvoeren. Elk blok van 2 uur les start met het herhalen van de manoeuvres voor je op de openbare weg vertrekt. Door je tijd te nemen voor de opleiding, leer je alle moeilijke verkeerssituaties in de buurt van het examen kennen. De instructeur vertelt je wat je fout doet, wat je goed doet en waarvoor je moet opletten. Op die manier heb je alle verkeersknelpunten die je tijdens het examen kan tegenkomen, verkend. Je maakt tijdens de opleiding en het examen gebruik van het lesvoertuig van het Land- en Tuinbouwcentrum Waasland (LTCW).
 • Optie 2 bestaat uit 4 uur individuele praktijkopleiding en 4 uur gezamenlijke opleiding.
  De individuele opleiding vindt eveneens plaats in blokken van minimum 2 uur.
  Bij de gezamenlijke opleiding wordt er vooral ingegaan op de manoeuvres. In groepjes van ongeveer 6 kandidaten krijgt iedereen, om de beurt, de kans om de manoeuvres in te oefenen. Op deze manier kan je ook door de kijken naar de anderen heel wat leren van elkaar. De instructeur zal hierbij ook telkens aanhalen wat je goed en fout doet en waarop je moet letten.

Altijd prijs, altijd gewonnen?
Nee, zeker niet! Een kandidaat die zich te weinig voorbereid heeft, voelt zich tijdens het examen onzeker. Zenuwachtigheid is dan ook een belangrijke oorzaak van niet slagen. Anderzijds kan een onverwacht opduikende hindernis of een roekeloze chauffeur roet in het eten gooien.
Over het algemeen kunnen we stellen dat leerlingen die 8 uur les gevolgd hebben, een slaagpercentage hebben van 75% (geslaagd op manoeuvres én openbare weg bij de eerste poging).

Wie slaagt er niet?

Over het algemeen kunnen we stellen dat 16- en 17-jarigen die amper 4 uur opleiding volgen bijna nooit slagen. Ze kunnen meestal nog wel achteruitrijden 'op hun spiegels', maar hun totale gebrek aan verkeersinzicht en wegervaring nekt velen tijdens het rijden op de openbare weg.

Wat kost de opleiding?

Optie 1: De volledige praktijkopleiding kost 760 euro:

 • 8 uur individueel onderricht
 • 1 examenbegeleiding (*)
 • 1 maal gebruik van de tractor en aanhangwagen tijdens het examen
 • inclusief de handige praktijkgids

Optie 2: De gedeelde opleiding kost 465 euro - (voor eigen leerlingen land- of tuinbouw is de kostprijs 425 euro)

 • 4 uur gezamenlijke opleiding
 • 4 uur individueel onderricht
 • 1 examenbegeleiding (*)
 • 1 maal gebruik van de tractor en aanhangwagen tijdens het examen
 • inclusief de handige praktijkgids

(*)Een bijkomend lesuur of extra examenbegeleiding (herkansing) kost 85 euro:

1 uur individueel onderricht of 1 examenbegeleiding

1 uur gebruik van de tractor en aanhangwagen tijdens opleiding of examen

Wat kost het examen?
Voor het afleggen van een praktisch examen, betaal je aan het examencentrum nog een 'retributie'. Voor een volledig examen op een goedgekeurd examenterrein betaal je 65 euro.
Voor een volledig examen in een examencentrum betaal je 45 euro. Als bij ons een opleiding volgt, is 1 maal het gebruik van ons lesvoertuig voor het afleggen van het examen inbegrepen.

Wat kost een herkansing?

Voor een volledige herkansing (manoeuvres én openbare weg) betaal je dus opnieuw 65 of 45 euro.
Voor een herkansing enkel op de openbare weg krijg je 7,50 euro korting, en bedraagt de retributie dus 57,50 of 37,50 euro.
Niet vergeten dat je tijdens een herkansing opnieuw een lesvoertuig en begeleiding nodig hebt aan 85 euro.
Een herkansing is niet goedkoop en het niet slagen betekent vaak dat je meer opleiding nodig hebt. Je volgt dus best opnieuw een aantal uren opleiding voor je herkanst. Of je volgt direct voldoende opleiding zodat je tijdens je eerste poging slaagt!

Praktisch
:
Voor meer info neem je contact op met het Land- en Tuinbouwcentrum Waasland (LTCW) op het volgende telefoonnummer: 03/760.10.99
Om in te schrijven maak je gebruik van het invulformulier.


Vóór de opleiding van start gaat dient de som op rekeningnummer
CRELAN  BE63 1030 1285 6208 van het LTCW - Weverstraat 23 - 9100 Sint-Niklaas te zijn overgeschreven.

Indien er enkel beroep wordt gedaan op onze combinatie voor het afleggen van het praktisch examen moet u 85 euro overschrijven.

broederscholen logo
adres
Land- en Tuinbouwcentrum Waasland vzw
Weverstraat 23
9100 Sint-Niklaas
contact
Secretariaat
03 760 10 99
info@ltcw.be