Proeftuin fruitteelt Waasland VZW

De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 (hierna genoemd “V&S-wet”).

De zetel van de vereniging is gevestigd op Weverstraat 23, 9100 Sint-Niklaas gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent.
De Raad van Bestuur, onder voorzitterschap van Patrick Thoen, heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen de provincie Oost-Vlaanderen en de nodige openbaarmakingvereisten te vervullen.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vereniging worden verwezenlijkt, behoren onder meer: Het uitbouwen van een proeftuin voor de Oost-Vlaamse fruitteelt,  om langs deze weg de Oost-Vlaamse fruitteler en het Oost-Vlaamse onderwijs een zo degelijk mogelijke ondersteuning en voorlichting te bieden.
Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

Proeftuin Fruitteelt Waasland vzw werd opgericht door 3 stichtende verenigingen zijnde BFV C.V - Provinciale Baan 46 - Vrasene; Provinciale Pomologische Vereniging Oost-Vlaanderen vzw - Brusselsessteenweg 165 - Melle en Land- en Tuinbouwcentrum Waasland vzw - Weverstraat 23 - Sint-Niklaas.

Volgende twee verenigingen traden toe als "toegetreden" lid: Volgende organisaties worden als toegetreden leden aanvaard :
De Kring Waasland Fruittelers aangesloten bij de Boerenbond - Leuven    
Groene Kring Fruittelers Oost-Vlaanderen - Vrasenestraat 250 - 9120 Vrasene

De werking van de Proeftuin Fruitteelt Waasland vzw wordt bepaald door het Technisch comité welke is samengesteld uit afgevaardigden van de leden en telers uit de praktijk. Zij bepalen, samen met de Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, de uit te voeren en op te volgen proeven.

broederscholen logo
adres
Land- en Tuinbouwcentrum Waasland vzw
Weverstraat 23
9100 Sint-Niklaas
contact
Secretariaat
03 760 10 99
info@ltcw.be