Welkom op de website

.

Welkom op de nieuwe site!

Land- en tuinbouwcentrum Waasland vzw biedt een waaier van vormingsactiviteiten aan. De vorming omvat zowel theoretische als praktische cursussen met daarnaast een waaier aan voordrachten waarbij de actualiteit centraal staat.
Voor de lessen doen we beroep op gespecialiseerde lesgevers van zowel binnen als buiten onze school.
Meer info vind je op het tabblad "volswassenonderwijs". 

Aanbod volwassenenonderwijs  

overzicht geplande cursussen: zie bijlage

 
 
Deze opleidingen worden gesteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Deze steun voor opleiding in de landbouw zet binnen het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling in op de Europese prioriteit "bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden" en heeft als doel bij te dragen tot de verbetering van het concurrentievermogen en de rendabiliteit, de bevordering van de instap van jonge landbouwers en het herstel en de instandhouding van ecosystemen.  meer info http://ec.europa.eu/agriculture/
 


broederscholen logo
adres
Land- en Tuinbouwcentrum Waasland vzw
Weverstraat 23
9100 Sint-Niklaas
contact
Secretariaat
03 760 10 99
info@ltcw.be